fbpx

Polityka prywatności

§ 1

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma STER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Swadzimiu k. Poznania, ul. Ster 1, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000492952, Numer Identyfikacji Podatkowej: 781-189-07-70. Dane osobowe, czyli informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, przekazane przez Klientów za pośrednictwem formularzy elektronicznych dostępnych na stronach Sklepu (w tym imię, nazwisko, adresy pocztowe, numery telefonów i adresy e-mail, a także nr NIP) są gromadzone i wykorzystywane przez Administratora danych osobowych wyłącznie w celu realizacji umowy oraz podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy, w szczególności w celu:
a. rejestracji Użytkownika

b. realizacji akcji marketingowych, w tym wysyłania spersonalizowanych i automatycznych komunikatów z wykorzystaniem analizy dokonanych zakupów za pomocą email – pod warunkiem, że Klient zaznaczył zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych.

c. w przypadku pytań prosimy o kontakt pisząc na adres hello@capethelabel.com.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest umowa pomiędzy Państwem a Administratorem, do której zawarcia dochodzi wskutek:

a. akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne

b. zgoda, której udzieliliście Państwo na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub w związku z subskrypcją newslettera

c. prawnie uzasadnione aktywności realizowane przez Administratora, lub przez osobę trzecią. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług.

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe, w szczególności niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację zamówień, a także kontakt z Państwem i skorzystanie z niektórych funkcjonalności oferowanych przez Sklep. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez Sklep lub podmiot współpracujący ze Sklepem jednej z podstaw prawnych wskazanych wyżej i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy. Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania lub czas niezbędny do realizacji roszczeń związanych z jej wykonywaniem, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Administrator będzie przekazywał Państwa dane wyłącznie współpracującym z nim firmom kurierskim, a także podmiotom, z którymi współpracuje przy realizacji procesu płatności i rozliczeń oraz podmiotom, z którymi współpracuje przy utrzymaniu i obsłudze strony internetowej Sklepu, w tym wysyłania spersonalizowanych i automatycznych komunikatów za pomocą email.

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Klienta do osób trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

Każdy Klient, który przekazuje swoje dane osobowe w związku z korzystaniem ze Sklepu, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Każdy Klient może odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych do celów marketingowych w dowolnym momencie poprzez wysłanie odwołania na nasz adres e-mail: hello@capethelabel.com.

W przypadku skorzystania przez Klienta z płatności elektronicznych wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez Sklep.

Administrator gromadzi informacje dotyczące interakcji ze Sklepem i usługami w tym: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty i nr IP komputera, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyki oglądalności stron, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Sklepu oraz dostosowywania go do potrzeb Klienta.

§ 2

Ochrona danych osobowych

1. Zgromadzone dane osobowe chronione są przez Administratora danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). Dostęp do danych osobowych mają tylko upoważnieni pracownicy Administratora danych osobowych, którzy są zobowiązani do zachowania uzyskanych informacji w tajemnicy.

2. Administrator danych osobowych nie udostępnia danych osobowych zgromadzonych w związku z korzystaniem przez Klientów ze Sklepu osobom trzecim z wyjątkiem podmiotów świadczących usługi na rzecz Administratora na podstawie odrębnych umów lub za zgodą osób, których dane są przekazywane. W takim wypadku osoba trzecia jest zobowiązana w umowie do zapewnienia poziomu bezpieczeństwa przekazanych danych osobowych na poziomie nie niższym niż, obowiązuje to u Administratora. W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi udostępnienie zgromadzonych danych organom państwowym, będą one udostępnione.

3. System IT Sklepu spełnia najwyższe standardy ochrony danych osobowych.

Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych oraz wytycznymi organu ds. ochrony danych osobowych.

§ 3

Newsletter

Usługa newsletter świadczona jest nieodpłatnie na czas nieokreślony lub do momentu rezygnacji przez Klienta z usługi newsletter.

Klient może w każdym czasie bez podania przyczyny zrezygnować z dalszej subskrypcji, logując się na swoje konto w Sklepie lub wysyłając prośbę na nasz adres e-mail: biuro@capethelabel.com.

Administrator wdrożył rozwiązania przyjęte w polityce ochrony danych osobowych i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, które zapewniają skuteczną ochronę danych osobowych Klientów.

§ 4

Ciasteczka (Cookies)

Na ciasteczka składają się informację będące pakietem danych, wysyłanych przez serwery stron internetowych do przeglądarek i gromadzone przez przeglądarki. Informacje te są wysyłane zwrotnie na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka prosi serwery o dostęp do strony internetowej. To pozwala serwerom na identyfikacje danej przeglądarki i optymalizację przekazywanej treści.

Istnieją dwa główne rodzaje plików cookie: pliki cookie sesji i trwałe pliki cookie. Sesyjne pliki cookie są usuwane z komputera po zamknięciu przeglądarki, natomiast trwałe pliki cookie są przechowywane na komputerze do czasu ich usunięcia lub do momentu wygaśnięcia.

Ciasteczka GOOGLE

Google Analytics generuje dane statystyczne i inne informacje o korzystaniu z witryny za pomocą plików cookie, które są przechowywane na komputerach użytkowników. Wygenerowane informacje dotyczące naszej strony internetowej są wykorzystywane do tworzenia raportów na temat korzystania z witryny. Google będzie przechowywać i wykorzystywać te informacje. Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem: http://www.google.com/privacy

Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie. W przeglądarce Internet Explorer możesz odrzucić wszystkie pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, „Prywatność” i wybierając „Blokuj wszystkie pliki cookie” za pomocą suwaka. może dostosować ustawienia plików cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje” i „Prywatność”. Blokowanie plików cookie może mieć negatywny wpływ na użyteczność niektórych stron internetowych.

§ 5

Zmiany polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności, o ile będzie wymagało tego obowiązujące prawo lub ulegną zmianie warunki techniczne funkcjonowania Sklepu. Zmiany polityki prywatności nie mogą pozbawiać Państwa praw nabytych i odnoszą one skutek na przyszłość, od daty wprowadzenia zmiany. Klient, który nie zgadza się na zmianę polityki prywatności może w każdej chwili zaprzestać korzystania ze Sklepu.

SHOPPING BAG 0